Sandra van Leeuwen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, letsel of schade opgelopen tijdens het individuele consult. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit het al dan niet (correct) opvolgen van de adviezen uit het consult of het plan.

Sandra van Leeuwen is geen plaatsvervangster voor artsen en doctoren. Bij medische klachten dient u altijd met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens adviezen vanuit het consult of het plan op te volgen.

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit voorafgaand aan de afspraak door te geven.

Uw persoonlijke of medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier schriftelijk om verzoekt.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand kosteloos geannuleerd worden. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Op een aangeschaft programma of overige afgenomen dienstverlening kan geen restitutie worden verstrekt.

Er geldt een betalingstermijn voor alle facturen van 14 dagen na datum van de factuur.

Bij het boeken van een consult of persoonlijk (half jaar) traject gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.